Sint-Pieters-Leeuw

‘Erfgoed in de spiegel’ in Sint-Pieters-Leeuw sloten we aan bij het onderzoeksproject ‘Cultuur in de spiegel’ van de CANON cultuurcel. Dit onderzoek heeft als doel om een referentiekader voor geïntegreerde cultuureducatie te ontwikkelen. Met ons pilootproject zochten we naar de plaats van erfgoededucatie binnen cultuureducatie.

Artikel op website Sin-pieters-Leeuw