Blog

Beernem pilootgemeente ‘Buurten met erfgoed’

Welk erfgoed verbergt onze schoolbuurt? Hoe geeft dat erfgoed de lessen in de klas een gezicht? Vorig schooljaar experimenteerden de leerlingen van de basisscholen van Nevele, Geraardsbergen en Sint-Pieters-Leeuw met het erfgoed van hun schoolbuurt. Dit schooljaar is Beernem pilootgemeente ‘Buurten met erfgoed’.

In het project ‘Buurten met erfgoed’ ontwerpen leerkrachten samen met lokale en regionale erfgoeddeskundigen een erfgoedproject. Dat leggen ze later in het schooljaar aan de kinderen voor en werken het met hen verder uit. Bedoeling is dat de leerlingen het erfgoed in de schoolomgeving op een verrassende manier ontdekken.

In Beernem staan de leerlingen van de tweede graad van de zeven basisscholen klaar om van het onroerend, roerend, immaterieel en natuurlijk erfgoed uit de schoolbuurt te proeven. Tijdens een gezamenlijke startdag en drie opvolgsessies sleutelen leerkrachten en erfgoeddeskundigen samen aan het project dat ze in de eigen schoolbuurt met de kinderen vormgeven.


‘Erfgoedwerkers en projectbegeleiders aan de aftrap van ‘Buurten met erfgoed’ in Beernem.’ 

Voor de start van het pilootproject zijn er nog aparte infomomenten voor scholen én erfgoedpartners. De leerkrachten ontdekken er de mogelijkheden van erfgoededucatie voor kinderen en leerkrachten; erfgoeddeskundigen leren er hoe hun inbreng een meerwaarde voor leerkrachten en kinderen wordt. 

‘Buurten met erfgoed’ is een project van het agentschap Onroerend Erfgoed i.s.m. Faro, CANON Cultuurcel, Educatie voor Duurzame Ontwikkeling, Heemkunde Vlaanderen, Herita, De Bardijnen en de regionale erfgoedcellen. Mooss vzw zorgt voor de creatieve begeleiding.