Train-de-trainer Buurten met erfgoed:

  bereid je voor op erfgoeddag 2022!

  Buurten met erfgoed is een traject dat leerkrachten van de tweede graad lager onderwijs of van het secundair onderwijs in een gemeente of stad samen doorlopen met lokale erfgoedpartners. Een schooljaar lang ontmoeten ze elkaar en werken ze samen aan lesactiviteiten voor kinderen en jongeren. Centraal staat het erfgoed in de buurt van de school. Het doel is dat kinderen en jongeren dat erfgoed zien en ontdekken.

  In elke buurt is een schat aan erfgoed aanwezig. Alleen is dat niet altijd (even goed) gekend bij leerkrachten en leerlingen. Buurten met erfgoed kan hen hierin ondersteunen en heeft zijn nut al bewezen in Deurne-Zuid, Sint-Pieters-Woluwe en Nevele, om maar enkele voorbeelden te noemen. Scholen en partners zetten er succesvolle trajecten op, die een echte win-win betekenden voor alle betrokkenen: leerlingen, leerkrachten én lokale erfgoedpartners kijken er tevreden op terug. 

  Buurten met erfgoed, ook iets voor u?

  Maar hoe start je zo’n traject nu zelf in je eigen gemeente of stad? Hoe maak je scholen hiervoor warm? En hoe betrek je lokale erfgoedpartners? Welke stappen doorloop je vervolgens met deze groep? Hoe kom je tot concrete activiteiten voor kinderen en jongeren over en met het erfgoed? En meer nog: hoe kun je ervoor zorgen dat die activiteiten zichtbaar zijn op Erfgoeddag 2022? Want Erfgoeddag editie 2022 staat immers in het teken van onderwijs, met als titel Erfgoeddag maakt school!

  In dit train-de-trainer-traject leren we je als initiatiefnemer en trekker een volledig Buurten met erfgoed-proces uit te tekenen en lokaal op te starten, zodat het kan uitmonden in schoolactiviteiten die gepresenteerd worden op Erfgoeddag 2022. Dat doen we door:

  • je voor te bereiden op de in het traject te nemen stappen;
  • ideeën en tips uit te wisselen over de communicatie van Buurten met erfgoed, de coördinatie en opvolging van het traject;
  • je te trainen in het gebruik van activerende werkvormen;
  • ondersteunende theorie aan te reiken, zoals Cultuur in de Spiegel.

  Het is de bedoeling dat deelnemers aan deze train-de-trainer gelijktijdig lokaal een eigen samenwerkingstraject tussen erfgoedpartners en een of meerdere scholen opstarten.

  Bekijk hier een filmpje over het recente traject in Deurne-Zuid.

  Programma

  17 september 2021 | Startdag (hele dag, 10u-16u,  te FARO)

  • Introductie tot Buurten met erfgoed.
  • Aandacht voor het werven van scholen.
  • Proeven van diverse activerende werkvormen omtrent erfgoed en erfgoed in de omgeving van de school.

  8 november 2021 | Opvolgdag (hele dag, 10u-16u, te FARO)

  • Inkijk in theorieën omtrent Cultuur in de Spiegel & Educatie voor Duurzame Ontwikkeling.
  • Hoe volgt en begeleidt u het proces met scholen en erfgoedpartners?

  8 februari 2022 | Intervisiesessie (halve dag, 9u30-11u30, digitaal)

  • Gezamenlijke reflectie op de trajecten van de deelnemers.

  19 mei 2022 | Terugbliksessie (halve dag, 10u-13u, te FARO)

  • Gezamenlijke terugblik op de trajecten van de deelnemers. Wat hebben we lokaal gerealiseerd? Wat leren we voor de toekomst?

  De bijeenkomsten worden begeleid door Chris Ferket (Bamm!) en andere partners van het samenwerkingsverband Buurten met erfgoed. Dat bestaat uit Bamm!, CANON Cultuurcel, Cera, Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (Departement Omgeving), Erfgoedcel Brussel, FARO, Herita, Histories, en Provincie Oost-Vlaanderen.

  Doelgroep

  Voor wie - met het oog op Erfgoeddag maakt school in 2022 – graag een samenwerking opstart en begeleidt tussen diverse lokale erfgoedspelers en lokale schoolteams (basis en/of secundair onderwijs). Kortom, voor initiatiefnemers en trekkers! Aan de vorige vier train-de-trainers namen medewerkers deel van erfgoedcellen, archieven, musea, erfgoedverenigingen, … maar ook cultuurcoördinatoren, leerkrachten … Iedereen die zin heeft een samenwerkingsverband te starten en te trekken, is welkom. 

  Coronamaatregelen

  We volgen de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad op en blijven dat doen naarmate de situatie evolueert. We zullen voor deze vormingen de nodige beschermende maatregelen nemen en je daar tijdig over informeren. Voor vragen kan je terecht bij de organisator van de vorming.

  Tarieven

  • Het standaardtarief voor deze vorming is 100 euro.
  • Werkzoekenden en personen in een kwetsbare sociaaleconomische positie kunnen via de organisator van de vorming een sociaal tarief aanvragen.
  • Meer info over onze tarieven vindt u in onze algemene voorwaarden.

  Met dank aan Cera ondersteuning.

  Inschrijven

  Inschrijven kan door het inschrijvingsformulier in te vullen dat u onderaan op deze Faro-webpagina kan terugvinden. 

  Graag meer informatie?

  Stel gerust je vraag aan stuurgroep@buurtenmeterfgoed.be .