Train-de-trainer Buurten met erfgoed:

  voor trekkers van een lokaal erfgoededucatief traject

  Buurten met erfgoed  is een traject dat leerkrachten en lokale erfgoedpartners samen doorlopen. Gedurende een schooljaar ontmoeten ze elkaar en werken ze samen aan lesactiviteiten voor kinderen omtrent het erfgoed aanwezig in de buurt van de school. Want in elke buurt is een schat aan erfgoed aanwezig. Alleen is dat erfgoed niet altijd even goed gekend bij leerkrachten en leerlingen. Of dit lokale erfgoed wordt niet gezien of ‘gelezen’. In een Buurten met erfgoed-traject reiken erfgoedpartners aan scholen die erfgoedbril aan. Bekijk hier een filmpje over het Buurten met erfgoed-traject in Deurne.

  Maar hoe start je zo’n traject in je gemeente of stad? Hoe maak je scholen hiervoor warm? En hoe betrek je (andere) erfgoedpartners? Welke stappen doorloop je vervolgens met deze groep? Hoe kom je tot concrete activiteiten voor kinderen over en met het erfgoed?

  En meer nog: hoe kan je ervoor zorgen dat die activiteiten mooi toeleiden naar Erfgoeddag 2022? Want deze Erfgoeddag-editie zal namelijk in het teken staan van het thema onderwijs.

  In dit train-de-trainer-traject leren we trekkers en initiatiefnemers een volledig Buurten met erfgoed-proces uit te tekenen en effectief op te starten, zodat het kan uitmonden in schoolactiviteiten op Erfgoeddag 2022.

  Deze vorming ondersteunt initiatiefnemers en trekkers van een traject Buurten met erfgoed door: 

  • hen voor te bereiden op de te nemen stappen in het traject,
  • ideeën en tips uit te wisselen over de communicatie van Buurten met erfgoed, de coördinatie en opvolging van het traject,
  • hen te trainen in het gebruik van activerende werkvormen,
  • ondersteunende theorie aan te reiken zoals Cultuur in de Spiegel.

  De bijeenkomsten worden begeleid door Chris Ferket (Bamm) en betrokken partners.

  De train-de-trainer is een organisatie van de stuurgroep Buurten met erfgoed: CANON Cultuurcel, Cera, Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (Departement Omgeving), Erfgoedcel Brussel, FARO, Herita, Histories, Bamm, en Provincie Oost-Vlaanderen.

  Praktisch

  Voel je er wat voor, en kan je je vier bijeenkomsten vrijmaken? Dan ben je welkom op deze train-de-trainer. De vorming bestaat uit vier bijeenkomsten:

  • Startdag: vrijdag 17 september 2021, van 10u tot 16u, FARO (Priemstraat 51, 1000 Brussel);
  • Opvolgsessie 1: maandag 8 november 2021, van 10u tot 16u, FARO (Priemstraat 51, 1000 Brussel);
  • Opvolgsessie 2: dinsdag 8 februari 2022, van 9u30 tot 11u30, online;
  • Opvolgsessie 3: donderdag 19 mei 2022, van 10u tot 13u, FARO (Priemstraat 51, 1000 Brussel);

  Inschrijven: dit is een preview van de uitnodiging met alvast de data - wacht nog even tot de deelnameprijs vastligt om in te schrijven - stuur dan een e-mail naar stuurgroep@buurtenmeterfgoed.be, met als vermelding ‘inschrijving train de trainer 2021-2022’. Maximum 20 aantal deelnemers.

  Deelnameprijs: wordt nog bepaald 

  Graag meer informatie?

  Stel gerust uw vraag aan Hildegarde Van Genechten, hildegarde.vangenechten@faro.be, 02 213 10 60, of Daphné Maes, daphne.maes@historiesvzw.be