Presentatiemoment: 'Buurten met erfgoed' - projectmatig samenwerken met secundair onderwijs - 22 september 2022

  Leerlingen op een verfrissende manier laten kennismaken met het (vaak nog ongekende) erfgoed in hun nabije omgeving; dat willen we toch allemaal? Of toch zeker die organisaties die erfgoededucatie en onderwijs hoog op het prioriteitenlijstje hebben staan. 

  Buurten met erfgoed is een werkwijze die erfgoedorganisaties kan helpen om deze ambitie te realiseren. In een Buurten met erfgoed-traject komen zowel (lokale) erfgoedorganisaties als leerkrachten een schooljaar lang samen om gezamenlijk een of meerdere lesactiviteit(en) uit te werken. De koppeling van erfgoed aan leerdoelen en lesinhoud staat daarbij voorop. 

  De methode van Buurten met erfgoed wordt al enkele jaren succesvol toegepast in het lager onderwijs. In de schooljaren ‘19-‘20 en ‘20-’21 startten ook een aantal piloottrajecten in het secundair onderwijs. En met succes. Die ervaringen delen we graag tijdens dit presentatiemoment.

  We vertrekken vanuit de vragen:   

  • Wat leren we uit de piloottrajecten? 
  • Wat betekent projectmatig werken voor secundair onderwijs? 
  • Hoe werd erfgoed geïntegreerd in de lespraktijk? 
  • Waarin verschilt de werkwijze voor secundair onderwijs met lager onderwijs? 
  • Hoe maakt u leerkrachten snel wegwijs in erfgoed?...

  Dit presentatiemoment is vooral bedoeld voor erfgoedmedewerkers: 

  • die op zoek zijn naar tips en nieuwe manieren van samenwerking met secundair onderwijs;
  • die graag geïnspireerd worden en van gedachten willen wisselen over erfgoededucatie; 
  • die meer willen weten over Buurten met erfgoed als werkwijze;
  • of, die zelf al betrokken zijn (geweest) in een Buurten met erfgoed-traject (als trekker, of als erfgoedpartner) voor lager onderwijs en benieuwd zijn naar de ervaringen en mogelijkheden voor secundair onderwijs.

  Voor erfgoedmedewerkers die reeds actief zijn (geweest) als trekker van lokale Buurten met erfgoed-trajecten – voorzien we aansluitend in de namiddag een intervisiemoment. Enerzijds gaan we dan samen in op de uitdagingen die u tegenkomt als trekker van een lokaal traject en wisselen we hierover ervaringen uit. Anderzijds verdiepen we ons samen verder in de stappen die u kan zetten om in de toekomst mogelijk ook secundair onderwijs te betrekken in een Buurten met erfgoed-traject.  

  Het programma van het presentatiemoment 10u00 – 12u15: 

  10u – Verwelkoming

  10u10 – Kennismaking met Buurten met erfgoed secundair onderwijs

  11u30 – Vragen- en gespreksronde 

  12u15 – Einde  

  12u15-13u15 – Lunch 

  Programma Intervisiemoment Buurten met erfgoed (enkel voor lokale trekkers van Buurten met erfgoed-trajecten) 13u30 – 15u30: 
  13u30 – Samen ervaringen uitwisselen over de trajecten lager onderwijs + voor welke uitdagingen staan we hier nog? 

  14u30 – Uitbreiden naar secundair onderwijs: samen verkennen van mogelijkheden en verdere stappen 

  15u30 - Afsluiting

  Praktische informatie:

  Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht via het formulier op de FARO-website.

  U kan er zich inschrijven voor het presentatiemoment in de voormiddag, en indien u reeds trekker bent van lokale Buurten met erfgoed-trajecten ook voor het uitwisselingsmoment in de namiddag.

  Aanmelden kan tot en met 19 september 2022.

  Zowel het presentatiemoment als het uitwisselingsmoment vinden plaats te FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel.

  Meer informatie: hildegarde.vangenechten@faro.be

  Werken mee aan deze dag: Hanne Jakubiak (projectmedewerker Erfgoedcel Mijn-Erfgoed), Annelies Tollet (adjunct-directeur Erfgoedpubliekswerking VGC Brussel, stuurgroep Buurten met erfgoed), Poli Roumeliotis (Regie Buurten met erfgoed/FARO), Hildegarde Van Genechten (FARO, stuurgroep Buurten met erfgoed), Daphné Maes (Histories vzw, stuurgroep Buurten met erfgoed) 

  Buurten met erfgoed is een partnerschap gedragen door Bamm!/Mastiek, CANON Cultuurcel, Educatie voor Duurzame Ontwikkeling van het Departement Omgeving, Erfgoedcel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussel, FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, Herita, Histories en Provincie Oost-Vlaanderen met ondersteuning van Cera. 

   

   

  click and edit