Werken met Kaarten

Google maps

Met My maps (https://www.google.com/maps/) kan je zelf eenvoudig een omgevingsboek maken en delen met anderen of insluiten in een blog of website.

Nostalgeo

Je kan oude foto's op de kaart plaatsen en gelijk zetten met google streetview.

Cartesius

Hier kan je op een zeer gebruiksvriendelijke manier allerlei oude kaarten, plannen en luchtfoto’s van je gemeente uit verschillende perioden raadplegen in een uiterst hoge resolutie. Zie http://cartesius.be/CartesiusPortal/