Downloads

Brochure praktijkvoorbeelden

Deze brochure bevat een aantal praktijkvoorbeelden van werken met erfgoed in de tweede graad van de lagere school.
Download brochure 

Checklists erfgoededucatie

5 checklists voor geslaagde erfgoededucatie in jouw school.
Download document 

Theoretische informatie

’Dat is hier dus allemaal echt gebeurd?!’ - Wat is erfgoededucatie?

Erfgoededucatie heeft als doel de zorg voor ons erfgoed van de ene aan de andere generatie door te geven. Op die manier verzekeren we het voortbestaan van waardevol cultureel kapitaal en zorgen we ervoor dat de volgende generaties er kennis mee kunnen maken. 
Download document

Dingen om te bewaren - Wat is erfgoed?

Erfgoed zijn sporen uit het verleden die mensen de moeite waard vinden om te bewaren. Je vindt die sporen overal, zichtbaar of onzichtbaar. Meestal zijn ze verbonden met de afkomst, taal, godsdienst, cultuur, media, het onderwijs of het collectief geheugen van een groep mensen.
Download document

Reizen in de schoolbuurt - Omgevingsonderwijs

In elke schoolbuurt speelden zich historische gebeurtenissen af waar je soms nog getuigenissen van terugvindt. Voorhistorische jagers lieten er pijlpunten achter, mensen grepen in op het landschap, de Romeinen bouwden er een versterking, je vindt er een oude watermolen, er woonde een BV avant la lettre of er staat een monument ter herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Erfgoed is kosteloos beschikbaar. In de omgeving van de school is meer te beleven dan op het eerste gezicht lijkt.
Download document 

Weerhaken aanbrengen - Waarom erfgoededucatie?

Erfgoededucatie komt tegemoet aan essentiële levensvragen als ‘Waar kom ik vandaan en waar wil ik naartoe?’ Niet mis toch in een tijd waar heel wat mensen op zoek gaan naar zingeving. Op die manier staan kinderen en jongeren met beide voeten op de grond en kweken ze weerhaken om zich in het volle leven vast te bijten.
Download document 

Leren in samenhang - Erfgoeddidactiek

Erfgoeddidactiek geeft aan hoe je de kennis van, inzichten in en attitudes tegenover erfgoed kan bevorderen en toetsen. Ze duidt wat hiervoor een zinvolle opbouw of frequentie is. Het komt erop aan om de leerlingen actief bij het erfgoed te betrekken en ze er enthousiast voor te maken. Daarom zet erfgoeddidactiek aan tot actie: leerlingen doen in een authentieke context aan de hand van opdrachten zintuiglijke ervaringen op. Ze worden aangemoedigd om creatief en kritisch te denken en de samenhang tussen de verschillende elementen te ontdekken. 
Download document  

Think globally, act locally - Erfgoededucatie en duurzame ontwikkeling

Welk gevoel krijgen we bij de kennismaking met erfgoed en welke waarde willen we eraan hechten? Waarom is het behoud van ons erfgoed belangrijk? Wat betekent dat erfgoed voor ons, voor de mensen die na ons komen, voor de wereld? Wat vinden we waardevol? Wat willen we zeker niet verloren laten gaan? Met deze vragen begeeft erfgoededucatie zich op het terrein van duurzame ontwikkeling.
Download document 

De familie Cultuur - Erfgoed-, cultuur- en kunsteducatie

Cultuureducatie in het algemeen geeft de verschillende soorten ‘intelligenties’ en vaardigheden van het kind of de jongere de kans om te rijpen. Erfgoededucatie en kunsteducatie maken er deel van uit. Het onderscheid tussen deze beide educaties is niet altijd duidelijk. Als leden van dezelfde familie zijn ze erg verwant, toch zijn er ook verschillen tussen beide.

Cultuureducatie is geen apart schoolvak, maar een aandachtsveld. Kunst- en erfgoededucatie zijn beide belangrijke spelers bij de ontwikkeling van een identiteit.
Download document  

De werkelijkheid kent geen vakjesErfgoededucatie, de leergebieden en leervakken

Met erfgoed als invalshoek kan je de schoolvakken of leergebieden contextgebonden aanbieden. Vanuit erfgoed stap je gemakkelijk over naar duurzame ontwikkeling, milieu, cultuur, gezondheids- en verkeerseducatie en mondiale vorming. De doelstellingen van erfgoededucatie passen naadloos in die van de leergebied- of vakoverschrijdende eindtermen.
Download document 

Terugkeer van een oervaardigheidHet verhaal als bindmiddel

Erfgoededucatie gaat op zoek naar het verhaal achter het gebouw, landschap, voorwerp of volksfeest. Een verhaal leert ons ‘terugdenken’ of ‘na-denken in de tijd’. Daaruit ontstaan boeiende opdrachten waarbij kinderen en jongeren heel wat opsteken. Een verhaal houdt de verschillende elementen samen. Het zorgt voor een context en geeft er betekenis aan. Leerlingen kunnen die context opnieuw samenstellen. 
Download document 

De kunst van het vragenDenken in samenhang

Via erfgoededucatie leren leerlingen nadenken over vragen als: Waarom moeten we erfgoed behouden? Waarom is het waardevol? Wat willen we ermee? Wat heb ik eraan? Erfgoededucatie daagt leerlingen uit om kritisch om zich heen te kijken, de omgeving te interpreteren, zich vragen te stellen, naar oplossingen te zoeken en die door eigen onderzoek te vinden.

Het gaat hier om het inoefenen van denk- en redeneerwijzen die leerlingen ook op andere terreinen en in andere omgevingen kunnen toepassen. Vragen moeten hun kijken sturen en hen tot nieuwe vragen aanzetten.
Download document  

Van Newtons naar Einsteins - Erfgoed en ICT

Hoe kunnen we onze traditie, die tot voor kort uitsluitend geschreven of literair was, meenemen in een multiculturele toekomst? Als we daar niet in slagen, dreigen we onze culturele wortels te verliezen en verloren te lopen in de grote, complexe en digitale wereld van morgen. We moeten dus met zijn allen mediawijs worden.
Download document