Nabeschouwing traject Buurten met Erfgoed in Beernem

Gemeentelijk cultuurbeleidscoördinator Conny Lambert was de lokale steunpilaar van het pilootproject.

Conny: “De erfgoedprojecten die onze lagere scholen met de kinderen uitwerkten waren super. Zonder Buurten met erfgoed zouden ze nooit zijn doorgegaan. Het samenbrengen van leerkrachten en erfgoedspelers was een van de sterke kanten van het project. Door de professionele begeleiding werden beide groepen aangemoedigd om out of the box te denken. De communicatie met de scholen vooraf kon wel beter, want voor leerkrachten en directie was het niet van meet af aan duidelijk wat er van hen werd verwacht. De input voor de projecten zou nog sterker vanuit de kinderen kunnen komen, maar ook dat is een leerproces voor de leerkrachten. Het project bracht ook de erfgoedwerkers in beweging. Een van de neveneffecten was dat de twee erfgoedverenigingen elkaar beter leerden kennen en merkten dat ook zij kunnen samenwerken, in plaats van op het eigen eilandje te blijven. Met de input van Buurten met erfgoed wil ik er nu voor zorgen dat de leerlingen naast de eigen schoolbuurt ook het erfgoed in de andere buurten van de gemeente leren kennen. Het is nu aan Buurten met erfgoed zelf om ook in de lerarenopleidingen binnen te dringen, want jong geleerd…”