Buurten met Erfgoed-traject Beersel


Startdag


startdag_ronddetafel_gedraaid  startdag_lego_gedraaid 
Het traject in Beersel schoot op 16 oktober 2020 uit de startblokken met vijf scholen: Gemeenteschool Dworp, Sint-Victor Dworp, Sint Victor Alsemberg, Sint Victor Beersel, GBS De Springveer. De erfgoedpartners, het Heemkundig Genootschap "van Witthem", Natuurpunt Beersel, de archivaris van gemeentearchief en de gids van het kasteel van Beersel staan sindsdien ter beschikking van de leerkrachten om met hun kennis van de streek de projecten inhoudelijk te ondersteunen. De trekker, Judith De Waele van Erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei, vertelt over de startdag:

"Het was wel een speciale editie: we moesten allemaal een mondmasker dragen en we mochten niet bij elkaar zitten dus het was wel even afwachten hoe mensen daarop gingen reageren, maar uiteindelijk vond ik het heel fijn. Eerst is er het meer theoretische gedeelte waarbij er wat minder interactie is, maar daarna komen de oefeningetjes met erfgoedobjecten en de 3D kaart met lego en dat was heel tof omdat je direct een indruk krijgt van wie is wie en je leert elkaar kennen."

Alles werd inderdaad in zijn werk gesteld om de bijeenkomst zo veilig mogelijk te laten verlopen: er was voldoende handgel aanwezig, de tafels werden op voorhand en nadien ontsmet, we bevonden ons in een grote ruimte en iedereen droeg uiteraard een mondmasker. De volgende stap in het project wordt in de maand januari gezet wanneer alle partners nog eens samenkomen, zij het deze keer virtueel. Joke Vandenbussche, de verantwoordelijke voor de cultuurdienst van Beersel legt het verdere verloop van het project uit:

"De nabije toekomst is met de coronacrisis eerder onzeker. Zullen erfgoeduitstapjes bijv. nog toegelaten zijn? Tegen de volgende bijeenkomst in januari brengen de leerkrachten een eerste draft van hun erfgoedprojectidee mee. Op de startbijeenkomst werden contactgegevens van leerkrachten en erfgoedwerkers uitgewisseld om in tussentijd nog materiaal te kunnen doorgeven. Ik ben heel benieuwd naar de projecten van de leerkrachten en kijk dan ook erg uit naar de volgende bijeenkomst."  

Opvolgsessie 1


Op 22 januari kon de eerste opvolgsessie in virtuele vorm plaatsvinden. De leerkrachten brachten een mindmap mee van hun veelbelovende ideeën. Via online Jamboards konden de leerkrachten en de erfgoedpartners feedback geven aan elkaar doormiddel van post-its. De plannen konden op die manier verder aangevuld worden met zowel praktische tips als boeiende inhoudelijke uitbreidingen.

Het blijft echter duidelijk dat corona als een donkere wolk boven de praktische uitvoering van de ideeën hangt. Elk project werd ontworpen op een corona bestendige manier, maar dat betekent ook beslissen om bepaalde dinge links te laten liggen. De trekker, Judith De Waele, getuigt:

"Er was ook grote twijfel of ze bezoeken zouden inplannen en of die wel zouden lukken. Daar merk je wel dat corona een grote rol speelt in de uitwerking van hun project, maar op zich gingen ze daar wel heel positief mee om. Ook zonder de mogelijke klasbezoeken hielden ze nog steeds een heel mooi traject over. De kant van de erfgoedwerkers gaf daarbij ook input."

Opvolgsessie 2


Tijdens de tweede opvolgsessie op vrijdag 19 maart werd de stand van zaken nog eens op een rijtje gezet. De projecten krijgen nu hun definitieve vorm en sommigen zitten al volop in de uitvoeringsfase.

Gemeentelijke Basisschool De Springveer

Meester Dieter en juf Mona van De Springveer namen de papiermolen in Herisem als het centrale thema voor hun project. De klas van het derde en het vierde leerjaar bezochten ondertussen reeds de papiermolen waar ze op een interactieve gidsbeurt door een leerkracht konden rekenen. Daarnaast stelden de leerlingen infofiches in A3 op over het maken van papier. Onderwerpen zoals de impact van papierfabrieken op het milieu, het gebruik van watermerken, het kleuren van papier en dergelijke werden uitgelicht. De leerkrachten hadden erop gehoopt om de infofiches tentoon te kunnen stellen op een mini-expo, maar voorlopig hangen ze gewoon op in de klas. Tenslotte zullen de leerlingen ook zelf papier scheppen in de klas. Zo zal oud papier een nieuw leven krijgen en kunnen de leerlingen vanop de eerste rij ervaren hoe papier gemaakt wordt. Het zelfgemaakte papier zou uiteindelijk gebruikt worden als uitnodiging aan de ouders voor de tentoonstelling, maar het is nog niet zeker of die kan doorgaan.

Sint-Victor Beersel

De leerkrachten Mark Vanden Bosch en Luk Moreels besloten te werken rond straatnamen. In de klas maakten de leerlingen kennis met erfgoed in het algemeen en vervolgens met straatnamen in het bijzonder. Ze leerden welke soorten straatnamen er bestaan, hoe die ontstaan en welke mechanismen er achter de naamgeving schuilgaan. Vervolgens konden de kinderen aan de slag gaan met de naam van hun eigen straat. Wat kunnen we vertellen over onze eigen straatnaam en welk erfgoed kunnen we er terugvinden? Uiteindelijk zullen de kinderen elkaar rondgidsen en de leerkrachten hopen hun project te kunnen presenteren op de jaarmarkt in Dworp in september 2021.

Gemeenteschool Dworp

Maj-Britt Ecker en Jolien Vanhomwegen kozen voor een ingeklede erfgoedwandeling door Dworp. Het vertrekpunt hiervoor is de Rode ridder wandeling. Op hun tocht neemt de klas ook een koffer vol attributen mee. Aan elk attribuut is een opdracht verbonden en er is daarbij zowel aandacht voor erfgoed als natuur. Zowel de natuurwetenschappelijke als historische leerplandoelen van het vak wereldoriëntatie worden op die manier nagestreefd. Uiteindelijk zullen de leerlingen ook zelf hun sporen mogen achterlaten door zaken in klei te drukken en te begraven voor de toekomstige archeologen.

Sint-Victor Alsemberg

Juf Sara Debremaeker werkte met haar klas een project uit rond de jaarmarkt en de reuzen van Dworp. 

Opvolgsessie 3


Na de uitrol van elk project komt de groep nog één keer samen op 28 mei 2021 om te reflecteren over de resultaten. Wij zijn alvast benieuwd!