Startdag Beernem: Kind- en erfgoeddeskundigen samen aan de start


Hoe spring je van persoonlijk naar cultureel erfgoed? Hoe kan je erfgoed onderzoeken, bewaren, verzamelen en tentoonstellen? Welke actieve en hedendaagse werkvormen en technieken zijn hiervoor geschikt?

Tijdens de startdag van het pilootproject ‘Buurten met erfgoed’ in Beernem ontmoeten kind- en erfgoeddeskundigen elkaar voor het eerst. De leerkrachten tweede graad van de zeven Beernemse basisscholen en de lokale en regionale erfgoedpartners geven de aftrap van een erfgoedproject dat elke school met haar leerlingen in de eigen schoolbuurt uitvoert. Beide groepen staan stil bij wat erfgoed voor hen en voor de kinderen kan betekenen.

Via een 3D-kaart visualiseren beide partners het erfgoed in de verschillende schoolomgevingen. Een professionele brainstorm en technieken als divergent denken, herdefiniëren en verrassend combineren zorgen voor ideeën die het erfgoed voor kinderen aantrekkelijk maken. In een laatste fase bekijken ze de embryonale activiteiten van de zeven scholen door de bril van Cultuur in de Spiegel, zodat de vier culturele basisvaardigheden – waarnemen, verbeelden, conceptualiseren en analyseren – evenwaardig in de schoolprojecten aan bod komen.

Ruilbeurs voor bijzondere voorwerpen