Don Bosco

De plannen van de basisschool Don Bosco bestonden uit twee delen. Ten eerste werd tussen de krokus- en de paasvakantie activiteiten gepland om de leerlingen te laten kennismaken met erfgoed. Zo moesten ze voorwerpen beschrijven door in te zetten op hun zintuiglijke waarnemingen zoals bijvoorbeeld archeologen dat doen; een verhaal verzinnen rond een voorwerp en dit doorvertellen waardoor dit uiteindelijk sterk vervormt raakt om aan te tonen dat we belangrijke gebeurtenissen best neerschrijven; de betekenis van voornamen en/of achternamen opzoeken; de term ‘erfgoed toelichten… Juf Dorien getuigt:

“Zowel bij mezelf als bij de kinderen merkte ik veel enthousiasme. De kinderen waren ook erg nieuwsgierig toen ze al het materiaal zagen liggen.”

Ten tweede was het de bedoeling om een project op poten te zetten rond het thema '100 jaar Olympische Spelen'. Er zouden oude filmpjes bekeken en besproken worden, informatie opgezocht worden over de Olympische Spelen in Antwerpen, de symboliek enz. De opzet was ook om een wandeling naar het Olympisch Stadion uit te stippelen en te wandelen, er foto’s te nemen van bepaalde plekken, straatnamen rond het stadion en hun betekenis op te zoeken. Daarnaast gingen de leerlingen ook oude sporten uitbeelden en vastleggen op foto of film, een campagne maken waarin ze Hoboken/Antwerpen willen promoten zodat daar opnieuw de Olympische Spelen zouden plaatsvinden en dit ook gaan verdedigen bij de directeur van de school. Tenslotte zou het resultaat gepresenteerd worden in een tentoonstelling voor de ouders, andere klassen en collega’s. Er zouden foto’s, filmpjes en voorwerpen tentoongespreid worden voorzien van uitleg.

De grote boosdoener Corona spaarde ook deze school niet. Alleen het eerste deel van de plannen konden uitgevoerd worden terwijl het tweede deel pal in de lockdown terechtkwam. De plannen werden meegenomen naar 2021…

“Ik hoop dat wij bij aanvang van de Olympische Spelen in 2021 (een deel van) de geplande activiteiten kunnen recupereren. Natuurlijk kunnen we ook heel wat activiteiten doen m.b.t. erfgoed zonder de school te verlaten, maar dan denk ik dat we maar weinig kinderen echt enthousiast gaan krijgen.” – juf Dorien

 Dorien vertelt over de ervaring van de leerlingen en de leerkrachten:

De leerlingen waren erg geïnteresseerd en betrokken tijdens de activiteiten die we deden. Tijdens en na de lockdown vroegen ze ook of we daar nog verder rond ging werken of niet. Zelf wist ik niet zo goed wat ik moest verwachten van heel het project rond erfgoed. Samen met mijn toenmalige parallelcollega hebben we het onderwerp gekozen dat ons het meest triggerde om mee aan de slag te gaan. We hielden een brainstorm, zochten naar de ZILL-doelen die eraan gekoppeld konden worden, ... Ik kreeg mijn parallelcollega meteen overtuigd om dit erfgoedproject samen uit te werken. We hebben zo goed als alle voorbereidingen samen vorm gegeven. Ook hij was erg enthousiast. Hij vond het ook een erg fijne, leuke, leerrijke manier om het thema 'Hoboken' in het derde leerjaar aan te vullen. Het kreeg steeds meer vorm. Ik zag het dan ook steeds beter zitten om met z'n allen aan dit project te werken. Ik was erg enthousiast en kijk er echt naar uit. Dat we alles moesten aflassen, vond ik dan ook erg jammer. Ik heb het project/de bijscholing altijd aanzien als iets waar ik zelf veel van zou leren. Ik heb dit dan ook altijd als een grootse uitdaging gezien waar ik met veel goesting wou werken, al was het toch met een beetje stress (gezonde stress).