Vrije Basisschool Sint-Vincent - Plant eens ... een vredesboom

1boomplantDSC_0027_kl_3  4slinger in de boom_boomplantDSC_0060_kl

De kinderen kregen in de klas een introductie over ‘Wat is erfgoed?’. De juffen baseerden zich hiervoor op oefeningen uit de syllabus, maar maakten hun eigen versie ervan. Zo pasten ze het dominospel aan met beeldmateriaal van onroerend erfgoed uit de eigen gemeente en maakten ze een kaart met meer informatie over dat erfgoed. Door streekgebonden erfgoed te zoeken, herkenden de kinderen al heel wat erfgoed en leerden ze hun eigen omgeving beter kennen.
Daarna werkte de klas rond de oude lindeboom op de speelplaats. Welke veranderingen ondergaat de boom doorheen de seizoenen? Welke betekenis heeft een lindeboom voor anderen, vroeger en nu? Zo kwamen de verschillende culturele en historische betekenissen van een lindeboom aan bod: heilige boom, beschermboom, boom waaronder recht werd gesproken, welkomstboom, herdenkingsboom.
Om de opgedane kennis over de lindeboom ook aan andere kinderen op school door te geven, hebben de juffen het idee uitgewerkt om kaarten te maken die ze in de oude lindeboom ophingen. Aan de ene kant van de kaart staat telkens de uitleg over een betekenis van de boom. Aan de andere kant maakten de kinderen met zelfgemaakte stempels afdrukken van lindeblad en -vrucht. Tijdens de pauzes kunnen alle kinderen van de school de kaartjes lezen en dus ook iets meer leren over bomen en hun betekenis.
De juffen gingen uitgebreid in op de symboliek van vredesbomen die na WOI in 1919 geplant zijn. De kinderen gingen te voet naar de 100-jarige vredesboom van Hemelveerdegem. Ondertussen bestudeerden ze heel goed de dries, de kerk met het Sint-Jansretabel en het dorpsgezicht.
De grotere erfgoedactie en het slotstuk van hun erfgoedproject vond eind november 2019 plaats: het planten van een linde op het pleintje bij de school. Er werden flyers en affiches gemaakt om het plechtige moment bij families en buurtbewoners aan te kondigen. Het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen organiseerde samen met de leerkrachten. De kinderen namen zelf spade en schop in de hand en leerden van de professionele boomplanter dat het planten van een boom heel deskundig en met de grootste zorg moet gebeuren. Het gemeentebestuur beloofde plechtig in een charter voor altijd voor de boom te zorgen. Lindethee drinken, kastanjes en noten planten en een les van een plaatselijke heemkundige over linde-namen en andere toponiemen hoorden er ook bij. Op het einde van de erfgoedactie hingen de kinderen zeer persoonlijke vredeswensen in de nieuwe vredesboom.

verslaggevers

Els Otte en Leen Vandaele

links naar berichten op websites trekkers, partners en scholen

www.oost-vlaanderen.be/erfgoedredders

Buurten met erfgoed – traject te :

Lierde

Opstart van proces :

Oktober 2018 – mei 2019

Activiteiten op school:

2018 – 2019 en najaar 2019

Betrokken scholen:

Basisschool De Kei

Vrije Basisschool Sint-Vincent

Betrokken erfgoedpartners:

Erfgoed Vlaamse Ardennen, Kerkbestuur, Heemkundige kring Triverius

Andere partners:

Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, gemeentebestuur Lierde, Piet Decalf (bewoner van de kartuizersite)

Procesbegeleiders:

Provincie Oost-Vlaanderen – Directie Erfgoed

Mooss vzw

Trekker:

Provincie Oost-Vlaanderen – Directie Erfgoed