Aansluiting bij Tournée Locale: (tweejaarlijks) stedelijk cultureel wijkproject

Stad Hasselt trekt om de twee jaar naar een Hasseltse wijk voor het project “Tournée Locale”. De stad zet er een reeks culturele initiatieven op voor en door de inwoners. Tijdens een twee weken durend festival bruist de wijk van muziek, dans, theater, creatieve workshops, raammusea, tentoonstellingen, wandelingen… Het Stadsmus vond dit een ideaal project om Buurten met Erfgoed aan te koppelen.
Door de aansluiting bij Tournée Locale vroegen we de leerkrachten niet enkel om een erfgoedproject te ontwikkelen, maar ook om, indien mogelijk, een publieksmoment of -activiteit tijdens Tournée Locale (begin mei 2018) te voorzien.

Aan de koppeling met het project Tournée Locale zaten zowel voor- als nadelen:
Voordelen:
- Een gezamenlijke, brede communicatie.
- Een extra motivatie voor sommige scholen om hun projecten in de wijk zichtbaar te maken.
- Voor Het Stadsmus is het een kans om via een tweejaarlijks systeem in contact te komen met alle Hasseltse lagere scholen.

Nadelen:
- Het uitwerken en uitvoeren van een erfgoedproject én een publieksgerichte activiteit bleek voor één school een te zware last.
- De communicatie via Tournée Locale bracht wel zichtbaarheid mee, maar geen extra bezoekers voor de scholen. Enkel (groot)ouders vonden hun weg naar de activiteiten.

Betrokken scholen:

Vrije Jenaplanschool De Krullevaar

Kindercampus Tuinwijk

GO! De Puzzel

Go! Daltonschool 1

Betrokken erfgoedpartners:

Academie voor de Streekgebonden Gastronomie

Architectuurwijzer

Boerenkrijgcomité

Erfgoedraad

Verzamelaarsunie Hasseltse Keramiek

Hasseltse Toeristische Gidsen

Andere partners:

Dienst cultuur Stad Hasselt – Tournée Locale

Procesbegeleider:

Chris Ferket – Mooss vzw

Trekker:

Het Stadsmus