De Pluim

De Pluim is de enige school in Hoboken die het geluk heeft gehad om het volledige traject te kunnen doorlopen voor de lockdown. Het project bestond uit verschillende delen. Zo kropen de leerlingen in de huid van de gids en namen ze de klas mee naar een zelfgekozen monument waarover ze een kort verslag schreven dat ze vervolgens voordroegen aan hun medeleerlingen. Vervolgens werd een bezoek gebracht aan het districtshuis van Hoboken. Daarnaast werd er ook in de klas rond erfgoed gewerkt. Meerdere dagen werd op verschillende uren hoekenwerk gedaan met de erfgoedkoffer die de school mocht lenen van de heemkundige kring. Ook gingen de klassen aan de slag met de didactieken die getoond werden op de startdag waarbij de leerlingen oude voorwerpen van hun grootouders meebrengen en die vervolgens bespreken, een aantal voorwerpen analyseren en doorgeven en een museum opstellen en er een verhaal bij verzinnen.